Aktuální zprávy

15.12.2020 - Schindhelm Brexperti - Váš kontakt pro záležitosti týkajíci se Brexitu

Spolu se svými spolupracujícími partnery ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska má Schindhelm Aliance mezinárodní tým právníků, kteří disponují dlouholetými zkušenostmi s poskytováním poradenství mezinárodním společnostem na britském trhu a vyvíjejí efektivní řešení šité na míru pro všechny právní záležitosti související s Brexitem.

20.08.2020 - Jak předejít žalobám na základě nerovného odměňování zaměstnanců?

Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozsudku ze dne 20. 07. 2020, sp. zn. 21 Cdo 3955/2018, zabýval otázkou rovného odměňování zaměstnanců téhož zaměstnavatele a kritérií stanovených pro posouzení, zda zaměstnavatel neporušuje zásadu rovného odměňování upravenou v § 110 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zák. práce“). Jak může zaměstnavatel ve světle tohoto rozsudku předejít možným žalobám ze strany svých zaměstnanců z titulu nerovného odměňování?

24.07.2020 - Novela zákoníku práce

Dne 10.06.2020 senát ČR schválil novelu zákoníku práce. Hlavními změnami, které novela zavádí jsou kromě jiného změny ve výpočtu dovolené, snížení administrativní náročnosti při vydávání potvrzení o zaměstnání nebo nový institut tzv. sdíleného pracovního místo. Novela nabývá účinnosti dne 30.07.2020, přičemž některé změny, jako je zavedení sdíleného pracovního místa nebo nová úprava výpočtu dovolené a náhrady újmy na zdraví se stanou účinnými až od 01.01.2021. Připravili jsme pro Vás přehled hlavních změn.

15.06.2020 - Liberační balíček III.

Vláda ČR na svém zasedání dne 08.06.2020 schválila tzv. Liberační balíček III, v jehož rámci jsou upraveny některé daňové úlevy zavedené v rámci předchozích Liberačních balíčků. Ministerstvo financí pak v návaznosti na toho rozhodnutí vlády vydalo Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události ze dne 10.06.2020, ve kterém předmětné daňové úlevy stanovuje. Níže pro Vás shrnujeme obsah tohoto balíčku.

29.01.2020 - Nová pobočka SCWP Schindhelm ve Frankfurtu

1.1.2020 byla otevřena pobočka kanceláře Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ve Frankfurtu. Vedením nové kanceláře je pověřena advokátka a partnerka ze sítě Schindhelm, paní Dr. Karolin Nelles, LL.M.

04.12.2019 - Minimální mzda v České republice vzroste v roce 2020 na 14 600 Kč.

Vládní koalice se dohodla na kompromisu ve věci zvýšení minimální mzdy. Změna předmětného nařízení musí být nicméně ještě odsouhlasena vládou ČR.

03.07.2019 - Zákonná změna karenční doby zaměstnanců

Zákonem číslo 32/2019 Sb., který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 07.02.2019, byl změněn český Zákoník práce číslo 262/2006 Sb. v platném znění a některé další zákony. Změna se týká takzvané karenční doby, tedy doby, po kterou nemá zaměstnanec v pracovní neschopnosti právo ani na náhradu mzdy, ani na nemocenské.

25.06.2019 - Novela zákona o pobytu cizinců

Dne 18. 06. 2019 schválila poslanecká sněmovna vládní návrh novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Novela vstoupí v účinnost v červenci 2019.

25.06.2019 - Europe: EU member states agree to terminate the intra-EU investments protection agreement

Historically, a dense network of mutual investment protection agreements has developed among countries. Violations of investment protection are litigated before international arbitration courts, whose judgements are enforceable worldwide.

25.06.2019 - Europe: New EU property regulations for marriages and registered civil partnerships

According to information from the Commission, there are currently approx. 16 million “cross-border” marriages and registered civil partnerships in the EU. With the so-called EU Property Regime Regulations (Regulations (EU) 2016/1103 and 2016/1104) that became effective on 29 January 2019 in the context of the so-called strengthened collaboration among the current 19 member states, the EU has set the goal for the creation of a uniform legal framework.

25.06.2019 - Europe: And groundhog day - another fine in the billions for Google

After the penalty due to abuse of the market-dominating position of Google search engine in 2017 as well as the fine due to illegal practices on Android mobile devices in July 2018, the EU Commission imposed another fine against Google and/or its parent group Alphabet on 20 March 2019 – this time in connection with the product AdSense for Search. Google was ordered to pay a fine of EUR 1.49 billion.

25.06.2019 - Germany: News on influencer marketing

Influencer marketing is now among the most common forms of advertising for many companies. Instagram and other social networks offer the “opinion makers” an ideal platform for (self-)presentation and effective advertising of products. According to a current survey of the German Association for the Digital Economy (Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V.) dated 10 November 2018, 59% of the companies surveyed use influencer marketing.

25.06.2019 - Seizure orders by the financial administration

The topic of the seizure orders by the financial administration was discussed intensively in the last months in the Czech Republic both by experts and in the public. In essence, it involves the provision of § 167 of law no. 280/2009 Coll., (“Tax Procedure Code”), which gives the right to the financial administration, under certain conditions, to issue a so-called seizure order.

25.06.2019 - Bulgaria: The amendment of the data protection law

With the entry into force of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), the data protection directive 95/46/EC applicable at that time was repealed. The applicable Bulgarian Data Protection Act had to be revised and adapted to the new requirements. For this purpose, a comprehensive amendment was adopted (state gazette 17 of 2019), through which, amongst other things, the concretisation of the provisions of the GDPR are introduced.

25.06.2019 - Hungary: Court reform - establishment of administrative special courts

The Hungarian Parliament adopted the law on the restructuring of the administrative courts in December 2018. The new law will take effect on 1 January 2020.

25.06.2019 - Spain: Validity of the exploitation clause ("pactum marcianum") in the enforcement of physical collateral

The Directorate General for Registrars and Notaries, in a brief decision, has recognised the validity of the so-called “pactum marcianum”, an exploitation clause, on the basis of which the creditor can directly exploit the object himself/herself and/or can assign it to himself/herself.

25.06.2019 - Italy: Reform of trademark law

On 23 March 2019, a significant reform of the European Community trademark law took effect (legislative regulation no. 15 dated 20 February 2019 for implementation of Directive (EU) 2015/2436), by means of which a series of significant changes is introduced for trademark holders.

25.06.2019 - Poland: Revolution in preparing and submitting annual financial statements by commercial companies

Polish commercial companies have been obligated since October 2018 to submit their annual financial statements and management reports exclusively electronically. This began the first phase of digitisation of registry proceedings in Poland. In a further step, the paper form has finally said goodbye. As of September 2020, changes to the facts registered in the company register or the registration of the company are to be processed completely electronically.

25.06.2019 - Poland: Sale of agricultural land - three yeras after the amendments

As of 1 May 2016, the same principles for acquisition of real estate in Poland apply to citizens and companies from member states of the European Economic Area and Switzerland as for Polish entities. These regulations also concern the acquisition of agricultural land. At the same time, on 30 April 2016, an amendment to the Polish law concerning the design of the agricultural system (hereinafter referred to as “law”) took effect.

25.06.2019 - Romania: Changes to the law concerning administrative disputes

The law on administrative disputes (law 554/2004) has undergone relevant changes which will have a significant impact on administrative procedural law. Some of the relevant changes are to be shown below.

25.06.2019 - Slovakia: Contribution to the holiday of employees

With the amendment to the law on the promotion of tourism and the indirect change in the Labour Code, a new institution - a contribution to the holiday of employees (“holiday contribution”) – was introduced into the Slovakian legal system effective on 01/01/2019.

25.06.2019 - Slovakia: E-Cash Register

As part of fighting tax fraud, the tax administration of the Slovak Republic manages a project for online connection of all electronic cash registers to the tax administration portal (E – cash register).

25.06.2019 - Spain: Simplification of establishing a company

The law 11/2018 dated 28 December has been in force since the beginning of the year. This selectively modifies the Commercial Code, the Stock Corporation Act and the Law on Auditing.

25.06.2019 - Turkey: The mandatory mediation procedure in Turkish law - labour law and commercial law suits

Justified by the goal of solving legal disputes in a fast and economical manner without filing lawsuits and thus relieving the overloaded Turkish courts, a mediation procedure is implemented as a mandatory pre-condition for filing a lawsuit according to Turkish labour and commercial law.

01.04.2019 - Podnikatelé si musí sami ohlídat své ochranné známky

Od 1. 1. 2019 vstoupila v České republice v účinnost novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, která zapracovává Směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách.

21.03.2019 - 21.3.2019 - Charitativní koncert „Člověk člověku“

Ve čtvrtek 21.3.2019 jsme měli tu čest podpořit finančně i organizačně koncert „Člověk člověku“ pořádaný Rotary Clubem Plzeň. Koncert se konal ve fascinujícím Domu hudby v Plzni. Hudební tělesa plzeňské konzervatoře nastudovala pro tuto příležitost díla od A. Dvořáka. E. H. Griega a J. Suka. Svou účastí koncert nadšeně podpořili i naši plzeňští kolegové v čele s paní Mgr. Deislerovou Wezlerovou.

Výtěžek charitativního koncertu bude použit ve prospěch Domova plzeňská hospicová péče. Zážitek povznášející nejen po hudební stránce!

09.01.2019 - Austria: New protection of business secrets - entrepreneurs must act.

Companies invest in know-how, from which there are important competitive advantages. Valuable information is the currency of the knowledge-based company. Maintaining confidentiality of business secrets is therefore a management instrument for competitiveness and research innovations. The loss of secrets can result in serious consequences, in particular, and generally can no longer be reversed.

24.05.2018 - Nová evropská úprava ochrany osobních údajů: předávání osobních údajů do třetích zemí

Mezinárodní obchody jsou často spojeny s předává-ním osobních údajů za hranice jednoho státu. Příkladem jsou situace, kdy jsou údaje ukládány na serveru ve třetí zemi, tzn. zemi mimo EHP, nebo když má k údajům evropské společnosti v rámci poskytování služeb přístup IT-společnost ze třetí země. Pokud by mělo dojít k předávání dat do třetí země, musí být dodržena ustanovení GDPR.

15.02.2018 - Nová evropská úprava ochrany osobních údajů: sankce a odpovědnost

Nové evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) upravuje ukládání rozsáhlých sankcí s cílem harmonizovat ochranu osobních údajů v rámci Evropské unie a zajistit jednotnou úroveň této ochrany. Vedle postihu jednotlivých porušení ochra-ny osobních údajů mají mít sankce rovněž preventiv-ní (odrazující) funkci pro ostatní subjekty.

22.01.2018 - Nová evropská úprava ochrany osobních údajů: zásady zpracování osobních údajů

Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupí v účinnost od 25. května 2018 ve všech státech Evropské unie a bude se vztahovat na všechny subjekty (tj. z celého světa), které jsou aktivní na evropském trhu. Nařízení zaručuje občanům Evropské unie vyšší úroveň ochrany jejich osobních údajů. Zásady, jimž musí odpovídat jakékoli zpracování osobních údajů, se nacházejí v článku 5 odst. 1 a 2 GDPR a jsou následující.

11.12.2017 - Nová evropská úprava ochrany osobních údajů: pokuty až 20 miliónů EUR

Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (známé jako GDPR), které bylo přijato Evropským parlamentem v roce 2016, zajišťuje vyšší úroveň ochrany osobních údajů občanů Evropské unie. GDPR vstupuje v přímou účinnost počínaje dnem 25. 05. 2018 ve všech zemích Evropské unie a vztahuje se celosvětově na všechny podnikatele a instituce, které jsou činné na evropském trhu.

11.12.2017 - Nová evropská úprava ochrany osobních údajů: soulad s nařízením EU

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nabude účinnosti 25. května 2018 a bude mít celosvětový dopad na subjekty působící nejen v rámci Evropské unie. GDPR klade důraz na odpovědnost a správu osobních údajů.

30.09.2016 - Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí v České republice je nově nabyvatel

30.09.2016 - Změny v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob v České republice

13.07.2016 - Summer Party Camic 2016

10.06.2016 - Otevření Schindhelm kanceláře - Taicang, Čína