Daňové právo

Naši daňoví experti z SAXINGER Vám rádi poskytnou daňové poradenství ve všech otázkách národního a mezinárodního daňového práva v souvislosti s činností Vašeho podniku. Těžištěm naší činnosti je poradenství především v oblasti M&A transakcí, restrukturalizací podniků a v případě převodu podniků na dědice či právní nástupce.

Dalším těžištěm naší činnosti je daňově-právní poradenství fyzických osob v oblasti dědění, právního nástupnictví apod.

V případě sporů jsme připraveni zastupovat Vás v případných daňových řízeních, ať se již jedná o řízení před finančními úřady, celními úřady nebo správními soudy.

Daňové poradenství SAXINGER Česká Republika

Na našich pobočkách v Praze a Plzeň nabízíme také komplexní daňové poradenství ve spolupráci se renomovanými poradenskými společnostmi.

Kontaktujte nás >>