IP/IT

Inovace jsou jedním z rozhodujících ukazatelů pro rozvoj podniku a podnikatelský úspěch. Jak je ale možné z Vaší strany inovace odpovídajícím způsobem chránit a využívat? A to navíc v prostředí rostoucí soutěže podnikatelských subjektů, globalizace ekonomiky a razantního technologického vývoje? Plagiáty a falzifikáty zapříčiňují celosvětově vznik obrovských hospodářských škod. Ochrana dat se stále více dostává do prostředí dozorových orgánů. Ochrana duševního vlastnictví (Intellectual Property, krátce IP) a informační technologie jsou pro podniky nenahraditelnou součástí jejich rizikového managementu. Náš tým IP/IT SAXINGER Vám nabízí velký rozsah právního poradenství v této oblasti. Postaráme se o to, aby Vaše práva a technologie byly chráněny, abyste Vaše práva a technologie mohli využívat a případně před soudem odpovídajícím způsobem obhájit, aby se Vaše inovace staly zajištěnými a bezpečnými.

Rádi Vám poskytneme právní poradenství při ohlášení a ochraně Vašich ochranných známek a souvisejících práv duševního vlastnictví, abychom tak zajistili rozvoj Vašeho podniku. Naše činnost se neomezuje pouze na civilně-právní prosazení práv prostřednictvím předběžných opatření či soudních řízení, spolupracujeme též s orgány činnými v trestním řízení a celními úřady, abychom mohli efektivně zabránit porušení Vašich práv.

V oblasti IT práva pro Vás připravíme právně bezvadné smlouvy o používání a vývoji softwaru a licenční smlouvy a poskytneme Vám poradenství ve všech otázkách v oblasti internetu, internetových domén, E-commerce a ochrany dat.

Těžištěm našeho poradenství v této oblasti je především:

  • právo ochranných známek;
  • patenty a užitné vzory;
  • tisk a média;
  • autorské právo;
  • právo hospodářské soutěže;
  • doménové právo;
  • softwarové a licenční smlouvy;
  • E-Commerce.