Insolvenční řízení a sanace podniků

Krize podniků s sebou často přinášejí významné, rychlé a často také bolestné restrukturalizace jak z hospodářského, tak i právního hlediska. Přitom však jde vždy také o to, aby byly vytvořeny nové perspektivy a šance. Jaká opatření mohou být z právního hlediska učiněna, aby se předešlo insolvenci nebo aby byla nalezena vhodná opatření k překlenutí krizové situace podniku? Jaké předpisy je třeba zejména v krizových situacích dodržovat? Je zapotřebí, aby obchodní vedení společnosti podalo návrh na zahájení insolvenčního řízení? Rádi Vám poskytneme právní poradenství ve všech otázkách krizového a insolvenčního managementu Vašeho podniku a společně s Vámi vyvineme nosné sanační strategie.

Právě v situacích blízkých insolvenci narůstá riziko osobního ručení jednatelů, členů představenstva a dozorčí rady, jakož i společníků. Poskytneme Vám právní poradenství při současné co možná největší eliminaci ručení a ukážeme Vám bezpečnou cestu.

Pokud jste se sami stali poškozenými v důsledku insolvenčního řízení, prosadíme Vaše nároky vůči insolvenčním správcům a orgánům úpadce.

Restrukturalizace podniků představují komplexní úlohu, kterou je možno vyřešit pouze mezidisciplinárními týmy z dotčených právních oblastí a zemí. S experty na restrukturalizaci z naší advokátní kanceláře SAXINGER (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Turecko) máte k dispozici tým vysoce kvalifikovaných advokátů, kteří podle Vašich osobních potřeb a požadavků pracují společně na daném mandátu, aby bylo dosaženo co možná nejlepšího řešení.