Pracovní právo

Pracovní právo je tak rozmanité jako sám obchodní život v každém podniku. Náš tým specialistů na pracovní právo SCWP Schindhelm je schopen poskytnout právní poradenství v oblasti individuálního a kolektivního pracovního práva a bude Vás rád podporovat v oblasti personalistiky a souvisejících oborů.

Široké spektrum naší poradenské činnosti se vztahuje od přípravy pracovních smluv, dohod o ukončení pracovního poměru, kolektivních smluv, až k otázkám přenechání zaměstnanců, ochraně dat v oblasti pracovního práva apod.

V případě soudních sporů rádi budeme zastupovat Vaše zájmy v rámci všech instancí národních pracovně-právních soudů. Budeme Vás zastupovat i před správními orgány nebo při vyjednávání s Vaší odborovou organizací či radou zaměstnanců.

Vedle důležitých zákonných ustanovení je pracovní právo také velmi závislé na rozhodnutích pracovně-právních soudů. Náš pracovně-právní tým je neustále informován o nejnovějším vývoji pracovního práva a zajišťuje pro Vás informace o jeho aktuálním vývoji, ať se již jedná o případné zákonné iniciativy nebo důležitá soudní rozhodnutí.

Vedle strategicky důležitých personálních rozhodnutí jsou to především smluvní základy, které stanoví mantinely fungování ve Vaší společnosti. Náš tým je schopen zajistit pro Vás takové individuální a právně přípustné smlouvy v oblasti pracovního práva, které pro Vás budou představovat možnost budoucího rozvoje Vaší společnosti.

Velmi důležitým těžištěm naší činnosti v rámci poradenství národních a mezinárodních mandantů jsou též otázky ukončení činnosti podniků, omezení činnosti, změny ve společnostech, a to i v oblasti přesahující hranice státu.

Naše oblasti zájmu jsou:

  • Ochrana zaměstnanců
  • Kolektivní smlouvy
  • Procesní otázky v souvislosti s řízeními před pracovně-právními soudy
  • Případná rozhodčí jednání v otázkách pracovního práva