SAXINGER vám poradí na místě.

Saxinger Schindhelm Services SE je aliance evropských obchodních advokátních kanceláří. Naši právníci se zaměřují na střední a východní Evropu a Asii a Tichomoří a poskytují poradenství národním i mezinárodním společnostem na 32 pobočkách ve všech aspektech obchodního práva.

Díky našim pobočkám ve střední a východní Evropě a v Asii je společnost Saxinger Schindhelm Services SE zastoupena v nejrychleji rostoucích ekonomických oblastech. Tyto regiony jsou i nadále nejdůležitějšími investičními destinacemi se slibnými vyhlídkami a potenciálem pro růst a expanzi podniků. Naše kanceláře v Ankaře, Bilbau, Bodrum, Boloni, Bratislavi, Bruselu, Budapešti, Denii, Düsseldorfu, Gliwicích, Štýrském Hradci, Hannoveru, Frankfurtu nad Mohanem, Imole, Istanbulu, Linci, Madridu, Osnabrücku, Palmě de Mallorca, Plzni, Paříži, Praze, Salcburku, Sofii, Šanghaji, Tchaj-cangu, Valencii, Varšavě, Vratislavi, Welsu a Vídni vás na této cestě provázejí a jsou vám po boku a poradí vám ve všech otázkách obchodního práva:

Právní poradenství ve střední a východní Evropě >>

Právní poradenství v Asii a Tichomoří >>