Hledáme právě Vás

Máme vysoké nároky. Za to však také mnohé nabízíme: Pracovní prostředí, ve kterém můžete dospět k nejvyšším výkonům, tvořené zásadně kolegiálními vztahy a radostí z nejlepších služeb pro naše mandanty. Jedná se o zajímavou a náročnou, ale také velmi rozmanitou činnost, při které se budete určitě moci realizovat.

Vyhledáváte: výzvu a odpovědnost.

Bez ohledu na to, o jaké místo se u nás ucházíte, očekáváme, že jste připraveni pracovat samostatně a převzít odpovědnost za Vaši činnost. Budete se učit spolupráci se zkušenými kolegy a budete pracovat na zajímavých a náročných mandátech, za které ponesete též svou zodpovědnost.

Chcete: rozmanitost a specializaci.

Spektrum námi nabízených služeb je velmi široké. To jsou pro Vás optimální předpoklady, abyste se mohli dále rozvíjet a specializovat. Velmi rozmanitá je také struktura našich mandantů od středně velkých podniků až k mezinárodním koncernům. Nabízíme Vám možnost získat zajímavé pohledy na různé obory činnosti a organizační struktury.

Hledáte: mezinárodní prostředí.

Jsme všude tam, kde jsou naši mandanti. Na jedné straně jsme pevně svázáni s naším regionem, na druhé straně se cítíme být doma v mnoha zemích světa. Mandáty s mezinárodním rozsahem proto tvoří velký podíl naší každodenní činnosti. Co jiného lze očekávat v případě 32 kanceláří (Ankara, Bilbao, Bodrum, Boloňa, Bratislava, Brusel, Budapešť, Bukurešť, Denia, Frankfurt, Gliwice, Graz, Hannover, Imola, Istanbul, Linz, MadridOsnabrück, Palma de Mallorca, Paříž, Plzeň, Praha, Salcburk, Sofia, Šanghaj, Taicang, Valencie, Varšava, Vídeň, Vratislav, Wels) v celkem 14 zemích světa (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Turecko).

Máte rád/a: týmovou práci.

U nás na Vás čeká podniková kultura, která podporuje spolupráci mezi členy jednotlivých kompetenčních oborů. To je právě v případě komplexních mandátů jedním z faktorů našeho úspěchu.

Jste: dobrá/ý.

Samozřejmě uvítáme Vaše výborné studijní výsledky a předpokládáme velmi dobré znalosti německého a/nebo anglického jazyka. Doktorát, případná další studia či titul LLM. jsou vítány, nejsou však nutným předpokladem. Daleko důležitější než známky či tituly jsou Vaše osobní vlastnosti, radost z kvalitní práce, zvídavost a připravenost k podání bezvadného výkonu, ale taktéž vůle dosáhnout cílů pro naše mandanty, ale i pro Vás samotné.

Vzbudili jsme ve Vás zvědavost? Pak Vás budeme rádi detailně informovat o Vašich perspektivách. A nebo se ihned podívejte na naše nabídky volných míst.