Správní právo

Neexistuje snad oblast podnikatelského života, která by nebyla alespoň částečně předmětem regulace administrativního resp. správního práva. Naše kancelář je pro Vás průvodcem spletí administrativních předpisů a vyhlášek, jednání s úřady, vyřizování povolení a koncesí, ale také obráncem Vašich zájmů, zejména v případech zvůle státních orgánů, jejich nezákonné anebo nesprávné činnosti.

Mimo jiné se jedná o následující činnosti a úkony:

  • vyřizování živnostenských povolení;
  • katastrální právo (naše kancelář disponuje vzdáleným přístupem do katastru nemovitostí);
  • stavební právo a územní plánování;
  • další oblasti správního práva (právo životního prostředí, doprava, atd.);
  • žaloby ve správním soudnictví;
  • ochrana před nečinností správních orgánů;
  • žaloby z veřejnoprávních smluv.