Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velice vážně a řídíme se právem na ochranu osobních údajů. Následující prohlášení Vám poskytne přehled o tom, jaký druh dat je získáván za jakým účelem a v jakém rozsahu jsou tato data zpřístupňována třetím osobám.

V nevyhnutelných serverových statistikách jsou automaticky ukládána takové údaje, které nám zprostředkuje Váš prohlížeč. Jedná se o následující data:

  • Typ / verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Referrer URL (předchozí navštívené stránky)
  • Hostname připojeného počítače (IP adresa)
  • Čas přístupu na server

Tyto údaje zpravidla nelze přiřadit jednotlivým osobám. Není prováděno spojení těchto údajů s jinými datovými zdroji, údaje jsou mimoto po statistickém vyhodnocení vymazána. Používáme cookies.

Pokud nám v souvislosti s přidělenými mandáty zašlete nějaká data, pak tyto také evidujeme a ukládáme.

Právo na informace: Uložené údaje o Vás Vám sdělíme v rámci zvláštního advokátního práva na ochranu dat.

Pokud máte další otázky v souvislosti se zacházením s Vašimi daty, pošlete nám prosím email.