Jazyk: německý. Kompetence: celosvětová

Jakožto advokátní kancelář s mezinárodní působností vnímáme sami sebe jako podnikatele, který chce svým mandantům ve všech oblastech hospodářského práva poskytovat prvotřídní právní poradenství.

Od založení naší společnosti jsme udělali hodně práce. S hrdostí se můžeme ohlížet za tím, čeho jsme společně s našimi mandanty dosáhli. A těšíme se, co nás čeká v budoucnu. Našim mandantů je v současné době k dispozici více než 230 advokátů v 32 pobočkách po celém světě.

Naše poradenství je tak mezinárodní jako samotná podnikatelská sféra. V České republice se o naše české i zahraniční mandanty staráme v našich pobočkách v Plzni a Praze. Doprovázíme je na rostoucí trhy po celém světě, především však ve střední a východní Evropě a v Asii.

Zákazníci naší advokátní kanceláře jsou malé, střední i velké podniky ze soukromého i veřejného sektoru, nadnárodní podniky a korporace veřejného práva.

V nezávislých hodnoceních renomovaných oborových publikací zaujímá SAXINGER v mnohých oblastech práva pravidelně pozici mezi předními 10 advokátními kancelářemi v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Důležitější než jakékoliv ocenění je pro nás však spokojenost našich mandantů. A právě té se snažíme každý den znovu a znovu dosahovat.