Právní nástupnictví

Právní nástupnictví / Předání majetku dalším generacím

Dosud jste nepřemýšleli o předání Vašeho majetku a nemáte představu, jak bude s Vaším majetkem naloženo, až jednou odejdete? Je Vaše rodina dostatečně zajištěná? Chcete předejít častým sporům o majetek ve Vaší rodině? Naši odborníci Vám komplexně poradí při přípravě a realizaci vhodného řešení předání Vašeho majetku další generaci.

Odkázání majetku: Zodpovědnost pro budoucnost?

Téma dědění je citlivé a lidé se mu rádi vyhýbají, protože jde často o těžká rozhodnutí činěná s účinkem do budoucna, kdy už je zůstavitel nemůže ovlivnit. Pokud ale otázku nástupnictví včas vyřešíte, může to být pro Vás a pro Vaše nástupce nejen finančně výhodné, ale i osvobozující po emocionálně stránce.

S jistotou do další generace

Předat veškeré jmění prozíravě a spravedlivě další generaci – to je výzva pro každého, kdo v průběhu svého života něco dokázal a vybudoval. Na základě posouzení Vaší rodinné a majetkoprávní situace Vám budeme nápomocni při realizaci Vašich konkrétních přání a individuálních požadavků. Společně s Vámi vypracujeme nejvhodnější strukturu postoupení Vašeho majetku s ohledem na právní důsledky a tuto Vámi zvolenou strukturu následně převedeme do praxe.

Nástupnictví majetku vyřešeno: jak uklidňující pocit

Účelem našeho poradenství je bezpečný převod Vašeho majetku další generaci, a to tak, abyste ve stáří byli zabezpečeni a zároveň jste předešli případným sporům mezi nástupci. Do našeho komplexního poradenství spadají veškeré relevantní aspekty zejména dědického, občanského, rodinného práva a práva obchodních korporací.

Nabízíme Vám mimo jiné vypracování a sepsání

 • darovacích smluv
 • závětí
 • plných mocí
 • řešení otázek právního nástupnictví v rámci obchodních společností
 • zřízení nadace, svěřenského fondu
 • správy majetku

V pěti krocích Vám připravíme osobní balíček:

 • Při našem prvním setkání v rámci důvěrného rozhovoru vytvoříme přehled o Vašich stávajících majetkových a rodinných poměrech a o Vašich představách o naložení s Vaším majetkem.
 • Veškeré informace z našeho důvěrného rozhovoru zanalyzujeme po právní stránce a ze získaných poznatků sestavíme koncept pro převod Vašeho majetku se všemi potřebnými listinami (závěť, návrh dědické smlouvy, darovací smlouva atd.).
 • Předáme Vám náš návrh řešení, připravíme všechny související právní dokumenty. Vždy zohledníme i daňové aspekty nabízeného řešení.
 • V případě potřeby Vám vysvětlíme veškeré detaily v osobním rozhovoru.
 • Vyřídíme za Vás rovněž i veškeré právními předpisy předepsané oznamovací či registrační povinnosti. V případě potřeby zajistíme zapojení notáře.

Pokud budete chtít v průběhu času změnit zvolený koncept nástupnictví Vašeho majetku, budeme Vám kdykoliv rádi k dispozici.