Trestní právo / hospodářská kriminalita

Více než kdykoliv předtím zahrnuje dnes podnikání riziko konfrontace s trestně-právními problémy. V této souvislosti jsou velmi žádaní zkušení obhájci ve věcech trestních, kteří Vám poskytnou poradenství, díky kterému se vyvarujete možného trestního jednání a v případě již soudně projednávaných trestních záležitostí garantují ve všech fázích trestního řízení nejlepší poradenství pro fyzické i právnické osoby.