Jak (právně) bezpečné je Vaše řešení pro whistleblowing?

Nabízíme vám speciální digitální systém pro whistleblowing, který ochrání Vaši společnost před nekalým jednáním a pomůže Vám jednat v souladu se zákonem. Kombinací ochrany advokátní povinnosti mlčenlivosti a nejmodernější digitální platformy Vám nabízíme absolutní bezpečnost a anonymitu na nejvyšší úrovni.


Podle směrnice EU 2019/1937 o whistleblowingu musí mít oznamovatelé možnost spolehnout se, že v případě podání oznámení zůstanou ve společnosti anonymní. Kromě toho musí být zajištěno plné dodržování všech důležitých požadavků týkajících se hlášení zneužití, aby se zabránilo poškození pověsti a eliminovala finanční a právní rizika.

Směrnici mají členské státy EU transponovat do vnitrostátního práva do 17. 12. 2021, resp. do 17. 12. 2023 pro menší společnosti do 249 zaměstnanců; směrnice mimo jiné zajišťuje třístupňový systém podávání zpráv:

  1.     Interní kanály pro podávání zpráv
  2.     Externí oznamovací kanály pro úřady
  3.     Zveřejňování informací

Interními kanály pro podávání zpráv mohou být online platformy a poštovní schránky pro písemné přeposílání oznámení nebo horká linka pro whistleblowing nebo nestranná osoba pro ústní předávání oznámení.

S naším řešením Schindhelm Whistleblowing Solution vám rádi pomůžeme splnit všechna důležité povinnosti týkající se ochrany dat, compliance a podnikového řízení.