Kartelové právo

Kartelové právo jako právo zaměřené proti omezování hospodářské soutěže dosáhlo v posledních letech na evropské, ale i národní úrovni zásadního významu. Porušení kartelových ustanovení jsou často spojena s významnými pokutami, které mohou být pro podniky bohužel i existenční. O to je důležitější, abyste předcházeli rizikům spojeným s porušováním práva hospodářské soutěže a přijali odpovídající preventivní opatření.

Ať již se jedná o fúze či zastupování v řízeních v oblasti kartelového práva apod., nabízíme Vám právní poradenství jak na republikové úrovni, tak i v zahraničí, přímo na místě, především však před kartelovými úřady v a před Evropskou komisí v Bruselu.

Nad rámec těchto služeb nabízíme našim mandantům také pomoc při domovních prohlídkách a ostatních vyšetřovacích úkonech kartelových úřadů či právní poradenství v následných řízeních u Evropské komise či národních kartelových úřadů.

Těžiště naší činnosti v této oblasti práva leží především v následujících bodech:

  • smluvní právo a všeobecné obchodní podmínky;
  • právní pomoc při řízeních o pokutách, vyšetřovacích úkonech ze strany Evropské komise či národních kartelových úřadů;
  • compliance/audity;
  • zneužití dominantního postavení na trhu;
  • národní a mezinárodní ohlášení a povolení v případě fúzí;
  • příprava smluv především v oblasti kooperace soutěžitelů;
  • smlouvy s obchodními zástupci, nákupní podmínky;
  • licenční práva a převod technologií;
  • vývoj a výzkum;
  • nabízíme však také semináře a školení ke kartelovému právu a souvisejícím otázkám.