Název se mění, zkušenosti zůstávají. SCWP se mění na SAXINGER.

Máme pro Vás novinku. Od teď se jmenujeme SAXINGER. Proč? Protože i my se měníme a stále rozvíjíme. A protože chceme, aby bylo jasno, nejen v oblasti hospodářského práva, ale i co se týká našeho názvu.

Od založení naší společnosti se toho mnoho změnilo. Změnou názvu bychom rádi zdůraznili provázanost s našimi hodnotami a úspěchy z minulých let a současně šli vstříc budoucím výzvám a inovativnímu rozvoji.

My rozumíme hospodářskému právu a naši klienti nyní budou lépe rozumět našemu názvu.“

Vítejte u SAXINGER

 

 

OZNÁMENÍ O PRODEJI ZÁVODU

Vážení obchodní partneři, vážení klienti,

 

dovolujeme si Vám tímto informovat, že na základě smlouvy o koupi závodu uzavřené dne 22.03.2024. převedla společnost Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s. na společnost SAXINGER s.r.o., advokátní kancelář, obě se sídlem Bedřicha Smetany 167/2, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, IČO: 08287864, obchodní závod.

Doklad o koupi závodu byl ve sbírce listin obchodního rejstříku uložen dne 04.04.2024. Tímto dnem přešla na společnost SAXINGER s.r.o., advokátní kancelář veškerá práva a povinnosti společnosti Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s. spojená s převedeným závodem. Všechny dosavadní smluvní vztahy zůstávají v platnosti a účinnosti. Prosíme, abyste vzali výše uvedené na vědomí, a nadále se ve všech záležitostech obraceli na společnost SAXINGER s.r.o., advokátní kancelář.

Ujišťujeme Vás, že společnost SAXINGER s.r.o., advokátní kancelář dostojí všem závazkům, které na ni v důsledku koupě závodu přešly.

Věříme, že další obchodní spolupráce se společností SAXINGER s.r.o., advokátní kancelář bude stejně úspěšná jako dosavadní spolupráce se společností Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s.

 

S přátelskými pozdravy

                    

Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s.                    SAXINGER s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Monika Deislerová Wetzlerová                       Mgr. Monika Deislerová Wetzlerová

společník                                                                    jednatel