Právo k nemovitostem

Důvěřujte našemu mezinárodnímu know-how. Právní poradenství v oblasti nemovitostí vyžaduje široké znalosti v oblasti práva a ekonomie. Ať již se jedná o nákup či prodej, vývoj projektu či správu nemovitostí, zpeněžení či financování nemovitostí, rádi Vám poskytneme právní poradenství týkající se všech aspektů v oblasti nemovitostí. Nejedná se pouze o právo související s nemovitostmi, ale také o poradenství v oblasti práva obchodních společností, kapitálového trhu až po oblast daňového práva a práva životního prostředí.

Ve středu naší pozornosti jsou Vaše zájmy a Váš projekt s jeho specifickými rizikovými strukturami. Vytvoření struktur, které budou minimalizovat rizika, je předpokladem pro úspěšné projekty v oblasti nemovitostí. Zohledňujeme veškeré zvláštnosti a nalezneme pro Vás optimální, individuální řešení. V případě komplexních a mezinárodních transakcí pracujeme v týmu sestaveném ze specialistů z více zemí.

Přestože je naším cílem, abychom odpovídající přípravou smlouvy zabránili případným sporům již na začátku, naše právní poradenství v případě eventuálních sporných záležitostí nekončí. Rádi budeme zastupovat Vaše zájmy v této oblasti i před soudy či rozhodčími soudy.


Námi nabízené služby v této oblasti:

  • nákup a prodej nemovitostí v České republice, ale i v zahraničí (Asset Deal a Share Deals, Sale & Lease back);
  • Due-Diligence jako kompletní řešení;
  • daňově optimalizované strukturování transakcí s nemovitostmi;
  • provedení vkladů a zápisů do katastru nemovitostí;
  • příprava nemovitostí k plánovanému prodeji (dělení pozemků, zřízení věcných břemen apod.);
  • příprava smluv pro případ koupě, prodeje, pronájmu, leasingu nemovitostí;
  • poradenská činnost pro oblast rozvoje projektů a financování;
  • smlouvy s architekty, se stavebními firmami apod.;
  • PPP (Public Private Partnerships).