Veřejné zakázky

Jakmile začnou členské státy v Evropské unii nakupovat, dostává se obrovský trh do pohybu. Veřejný sektor má v současné době prostředky o objemu více než 1.500 miliard EUR, což odpovídá cca 17% hrubého domácího produktu EU.

Ekonomický význam veřejných zakázek je pevně spojen s právními rámcovými podmínkami, které jsou neustále měněny. V Evropě, tedy i v České republice, se jedná o velmi dynamickou právní oblast, ve které se velmi často objevují zásadní změny. Naše vědomosti v této oblasti jsou vždy na nejnovější úrovni a zabýváme se i plánovanými změnami v budoucnu, abychom Vám mohli být nápomocni při předvídání případných strategií v oblasti veřejných zakázek.

Zadavatelé a účastníci veřejných zakázek potřebují více než jen speciální poradenství. Jejich rozhodnutí musí být fundovaná nejen v oblasti ekonomické, ale i právní. V oblasti veřejných zakázek Vám můžeme pomoci, ať se již jedná o stavební zakázky, dodavatelské zakázky, koncese nebo PPP projekty, můžeme Vás podpořit jak v pozici zadavatele, tak účastníka řízení ve všech oborech a ve všech fázích těchto řízení.

Naše poradenská činnost začíná již při přípravě zadávání veřejných zakázek a pokračuje až do okamžiku samotného dokončení zakázky. Pokud je třeba prosadit Vaše nároky, rádi poskytneme právní zastoupení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, správními soudy, evropskými orgány atd. Prostřednictvím našich poboček v rámci EU (Bilbao, Boloňa, Bratislava, Brusel, Budapešť, Bukurešť, Denia, Düsseldorf, Frankfurt, Graz, Hannover, Istanbul, Linz, Madrid, Mnichov, Osnabrück, Palma de Mallorca, Plzeň, Praha, Šanghaj, Sofia, Taicang, Valencia, Varšava, Vratislav, Vídeň, Wels) Vám můžeme nabídnout právní pomoc také v ostatních státech EU.