Právní upozornění

Informace na této webové stránce jsou všeobecné a slouží pouze k tomu, abychom představili zainteresovanému internetovému uživateli společnost Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s., advokátní kancelář a síť advokátních kanceláří SAXINGER. Za rozhodnutí, která uživatel učiní na základě zde uvedených informací, nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Upozorňujeme na to, že obsah těchto stránek nepředstavuje individuální právní, účetní, daňovou či jinou odbornou informaci nebo doporučení a není vhodný jako náhrada individuálního poradenství poskytovaného odborníky s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu.

Informace byly sestaveny s příslušnou pečlivostí. Přesto nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost zprostředkovaných informací.

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky, které byly zřízeny třetími osobami. Společnost Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s., advokátní kancelář nemá žádnou kontrolu nad těmito webovými stránkami a zde poskytovanými informacemi, nabízeným zbožím nebo službami. Společnost Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s., advokátní kancelář proto nepřebírá žádnou zodpovědnost za obsah webových stránek třetích osob.

Společnost Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s., advokátní kancelář si vyhrazuje právo kdykoliv bez zvláštního upozornění měnit a aktualizovat informace, produkty nebo služby nabízené na těchto webových stránkách. Pro případné současné či budoucí právní vztahy je použitelné výhradně české právo a soudní příslušnost výhradně českých soudů.