Ověřování podpisů

Ze zákona o advokacii je naše advokátka a partnerka Mgr. Monika Deislerová Wetzlerová oprávněna provádět tzv. legalizaci neboli ověření podpisu. Svým prohlášením tedy může nahradit úřední ověření podpisu jednak na listinách jimi sepsaných, jednak na ostatních listinách, pokud jsou tyto listiny podepsány přímo před advokátem.