Úřední překlady

Naši advokáti/-ky a advokátní koncipienti/-ky plynně komunikují v německém a anglickém jazyce a dalších světových jazycích. V případě potřeby jsme schopni zajistit také služby úředního resp. soudního překladu. Mgr. Monika Deislerová Wetzlerová a JUDr. Pavel Trnka, LL.M. jsou zároveň soudem jmenovaní úřední tlumočníci jazyka německého.