Datové schránky

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a k doručování. Naše advokátní kancelář disponuje jednak datovou schránkou kanceláře a jednak datovou schránkou advokátky a partnerky Mgr. Moniky Deislerové Wetzlerové. Díky tomu jsme schopni využít informačního systému datových schránek, a to zejména z hlediska souvisejících časových a finančních úspor. Ať už se jedná o podání k soudu nebo úřadu veřejné správy, naše advokátní kancelář je připravena, v souladu se zájmy klienta, využívat moderní postupy komunikace v jeho prospěch.