Elektronický podpis

U elektronických dokumentů, ať už se jedná o emaily či jiné písemnosti, jsme díky zaručenému elektronickému podpisu Mgr. Moniky Deislerové Wetzlerové garantovat jednak původnost (autenticitu) a jednak neporušenost (integritu) elektronického dokumentu. Dále nám zákon díky tomuto institutu umožňuje využít tzv. formulář elektronického platebního rozkazu, který kromě další časové úspory přináší také významnou úsporu na soudních poplatcích.