Autorizovaná konverze dokumentů

Z rozhodnutí České advokátní komory byl naší advokátce a partnerce Mgr. Monice Deislerové Wetzlerové zřízen přístup k službě CzechPOINT, umožňující provádění tzv. autorizované konverze dokumentů. Konverze dokumentů je, stručně řečeno, jejich převod z elektronické podoby do listinné a naopak. Součástí tohoto procesu je i ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. Dokument, který provedením autorizované konverze vznikne, má stejné právní účinky jako originál.