Hospodářské a finanční trestní právo

Nejen aktuální, spektakulární trestní případy nám dokazují, že hospodářský život je stále více ovlivňován taktéž trestním právem. V praxi se stále častěji projevuje tendence, kdy se trestní právo začíná používat jako účinná zbraň proti ostatním soutěžitelům na trhu a nevítaným obchodním partnerům.

Z tohoto důvodu jsou pro Vás důležití skuteční odborníci - obhájci v trestních věcech, kteří Vás mohou podporovat již při prevenci možných trestných činů a v případě již zahájených trestních stíhání poskytnou nejlepší právní poradenství jak fyzickým, tak i právnickým osobám. Naše každodenní zkušenost nám ukazuje: čím dříve můžeme zasáhnout, tím větší jsou Vaše šance na vyřízení trestního řízení pokud možno beze škod.

Rádi převezmeme také roli „státního zástupce“ a budeme Vás podporovat při zjištění trestné činnosti, resp. trestním oznámení, příp. dalších možných trestně-právních záležitostech.

Předcházení trestně-právnímu jednání

Po prověření veškerých činností ve Vaší společnosti zpracujeme směrnice adaptované na podmínky specifické pro Váš obor, konkrétní školící a kontrolní opatření, které Vám zajistí takové fungování Vašeho podniku, které zabrání možným trestně-právním aktivitám. Rádi se postaráme o případné zjištění či senzibilizaci v následujících oblastech:

 • ochrana zaměstnanců;
 • korupce;
 • poplatky a daně;
 • kapitálový trh;
 • klasické hospodářské trestné činy, jako zpronevěra, podvod, praní špinavých peněz.

Trestně-právní Due Diligence

V rámci Due Diligence jsme Vám schopni poskytnout pomoc při koupi podniku či převzetí účasti na společnosti a zjištění případných trestně-právních rizik, aby tato mohla být rozkryta a minimalizována. Budeme se zabývat obchodními případy a jejich možnými trestně-právními dopady.

Trestně-právní poradenství statutárních a jiných orgánů společnosti v privátní i veřejné sféře

Členové představenstva, jednatelé, členové dozorčí rady, ale i veřejně-právní činitelé jsou neustále konfrontováni s trestně-právní problematikou. Připravíme pro Vás konkrétní zásady pro Vaši činnost a jsme samozřejmě k dispozici pro individuální poradenství. Naše poradenství se vztahuje mezi jiným na následující oblasti:

 • zamezení korupce;
 • zamezení zpronevěry, trestně-právní finanční záležitosti;
 • zabránění zneužití veřejného postavení;
 • trestně-právní poradenství a obhajoba;
 • právní poradenství v případě zahájení daňových či jiných řízení;
 • Právní pomoc v případě domovních prohlídek;
 • Obhajoba v trestních věcech finančních.

Prosazení práv známkových, soutěžního práva, práva duševního vlastnictví

Obhajoba v trestních věcech a správních řízeních

Předmětem zájmu našich advokátů jsou zejména oblasti:

 • trestní právo (finanční záležitosti);
 • zpronevěra;
 • korupce;
 • praní špinavých peněz;
 • ochrana zaměstnanců;
 • zaměstnávání cizinců;
 • stavební řízení;
 • dopravní právo;
 • právo životního prostředí.