Jan Hubálek

Mgr.
Advokát


Studium a praxe

Jan Hubálek v roce 2014 úspěšně absolvoval magisterské studium na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni.