Corporate

Právní poradenství v oblasti práva obchodních společností je pro podniky velmi důležité, a to nejen při důležitých strategických rozhodnutích, ale i v každodenním obchodním životě. Nabízíme poradenství pro malé, střední a velké podniky ve všech oblastech práva společností. Jedná se přitom o volbu právní formy společnosti, založení společnosti samotné či následná péče při různých druzích restrukturalizace jak v době krize, tak v případě převzetí podniků ze strany dědiců či právních nástupců apod.

Naše právní poradenství je vždy individuálně přizpůsobeno Vašim hospodářským cílům. To se týká především zpracování společenských dokumentů, ale i další právní dokumentace. Naši advokáti jsou osobnosti s letitými zkušenostmi v oblasti poradenství podnikům všech forem obchodních společností. Dokáží Vám připravit ekonomicky vhodná řešení pro Vaše individuální potřeby.

Těžištěm naší práce v této oblasti je především:

  • volba právní formy a vypracování společenských smluv;
  • Corporate Governance, příprava jednacích řádů pro statutární orgány společností, představenstva, dozorčí rady apod.;
  • opatření v případě získání kapitálových prostředků, jako navýšení základního kapitálu, příspěvky společníků mimo základní kapitál, tiché společenství apod.;
  • příprava a organizace valných hromad společností;
  • poradenství pro statutární orgány v případech ručení členů těchto statutárních orgánů a dozorčí rady;
  • krátkodobé převody společností všech právních forem založených naší kanceláří.