Mergers & Acquisitions

Ať už se jedná o nákup či prodej podílu na společnostech či prodej/nákup podniků či části podniků, naše poradenská činnost se vztahuje na celé spektrum možných forem transakcí, včetně daňové optimalizace. Přitom Vás jsme schopni provázet ve všech fázích transakce od Letter of Intent, strukturování celé transakce, provedení Due Diligence a přípravy smluvních dokumentů, včetně uzavření celého obchodu (closing). K našim mandantům v této oblasti patří jak mezinárodní koncerny, tak i středně velké podniky.

Náš tým pracuje ruku v ruce s našimi zahraničními kolegy a zaručuje Vám individuální řešení též při přípravě přeshraničních transakcí.

Těžiště našeho poradenského spektra:

  • příprava a vyjednávání základních podmínek transakce (např. Letter of Intent, dohody o mlčenlivosti a exkluzivitě);
  • příprava, koordinace a provedení právní Due Diligence, organizace podkladů pro Due Diligence;
  • strukturování a vedení transakcí (Asset Deal, Share Deal);
  • vyjednávání smluv v rámci transakcí a ostatní dokumentace;
  • právní poradenství v oblasti zakládání Joint Ventures;
  • právní servis v souvislosti s restrukturalizací po nákupu/prodeji podílů na společnostech, oznamovací povinnosti apod.;
  • poradenství při přípravě financování akvizic, vyjednávání úvěrových smluv a smluv o zajištění úvěrů;
  • M&A transakce v době krize či insolvence.