Provoz výrobních zařízení, právo životního prostředí, odpadové právo

SCWP Schindhelm disponuje dlouhodobými a rozsáhlými zkušenostmi v oblasti provozu výrobních zařízení. Naše činnost zahrnuje poradenství v řízeních o vydání nebo změně územních nebo plánovacích rozhodnutí, včetně EIA. Přitom Vám nebudeme poskytovat služby pouze na lokální úrovni, nýbrž rovněž na úrovni států, neboť právní rámec v této oblasti je stále více upravován na této úrovni a v neposlední řadě pak rovněž na úrovni EU.

Projekty, které doprovázíme, představují projekty výstavby domů, bytů, provozních zařízení a průmyslových zařízení všeho druhu, ale také projekty těžby nerostných surovin, zařízení pro nakládání s odpady, průmyslové zóny, jakož i projekty infrastruktury. V rámci těchto projektů Vás provázíme od zahájení projektu a plánování přes realizaci až po prodej nebo zhodnocení. Naše činnost zahrnuje rovněž zastupování v řízeních ohledně získání úředních povolení a souhlasů, jakož i v řízeních o zadávání veřejných zakázek a řízení ohledně správních deliktů.

Také v oblasti práva životního prostředí, zejména týkajícího se regulace odpadového hospodářství, poskytujeme našim klientům dlouhodobě právní poradenství. Zajišťujeme potřebná povolení a sledujeme a vyhodnocujeme dynamickou evropskou i domácí normotvorbu, v rámci které následně realizujeme požadavky klienta.

Expertíza kanceláře SCWP Schindhelm kromě toho zahrnuje všechny ostatní oblasti práva životního prostředí, např. poradenství při sanacích starých zátěží nebo v rámci otázek týkajících se poškození životního prostředí, jakož i v rámci soukromého práva životního prostředí, zejména sousedského práva a odpovědnosti za poškození životního prostředí.