Josef Týnovský

Mgr.
soudní tlumočník / překladatel


Studium a praxe

2017 - jmenován Krajským soudem v Plzni soudním tlumočníkem

2010 – 2011 Univerzita Karlova - doplňující studium pro tlumočníky / překladatele

2007 – dosud překladatel v advokátní kanceláři SCWP v Plzni

2005 – 2007 odborný redaktor německých slovníků - Nakladatelství Fraus Plzeň

1999 – 2005 Odborný asistent na ZČU Plzeň, obor Hospodářská němčina

1993 – 1999 středoškolský učitel na OA Chodov (Karlovarský kraj)

1991 – 1993 pracovní pobyt ve Spolkové republice Německo

1985 – 1991 středoškolský učitel na OA Plzeň

1983 stáž na Humboldtově univerzitě v Berlíně

1980 – 1985 studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor český jazyka a literatura, německý jazyk a literatura