Inhalt

Jan Hubálek

Mgr.
Advokát

Kontaktní údaje

Plzeň
T +420 377 330 163
F +420 377 330 166

Specializace
  • Právo obchodních společností
  • Smluvní právo a všeobecné obchodní podmínky
  • Soudní řízení
  • IP / IT

Odborné předpoklady

Jan Hubálek poskytuje poradenství tuzemským i zahraničním podnikům v oblasti práva obchodních společností a závazkového práva.
Jan Hubálek je členem České advokátní komory.

Studium a praxe

Jan Hubálek v roce 2014 úspěšně absolvoval magisterské studium na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni.