Podnikatelé si musí sami ohlídat své ochranné známky

Od 1. 1. 2019 vstoupila v České republice v účinnost novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, která zapracovává Směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách.

Pro podnikatele vlastnící ochranné známky je pak nejzásadnější změnou skutečnost, že příslušný úřad již nemá povinnost zamítat nové přihlášky ochranných známek, i když jsou shodné se staršími zapsanými ochrannými známkami. V praxi to pak znamená, že může dojít k zápisu totožné ochranné známky. Až doposud však byla praxe taková, že příslušný úřad přihlášku shodné již registrované ochranné známky z úřední povinnosti zamítl.

Tato praxe se však předmětnou novelou změnila. V současnosti příslušný úřad už nebude přihlášku totožné ochranné známky z úřední povinnosti zamítat. Nové přihlášky obsahující konfliktní označení bude příslušný úřad automaticky zveřejňovat v rejstříku ochranných známek, přičemž jejich zveřejněním začne běžet lhůta v délce tří měsíců, ve které musí vlastnící již zapsaných ochranných známek podat námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku. Pokud tyto námitky nepodají, tak bude konfliktní označení platně zapsáno do příslušného rejstříku.

Pro vlastníky zaspaných ochranných známek tak vzniká povinnosti aktivně vyhledávat konfliktní ochranné známky. V případě, že vlastník tuto povinnost opomene, bude stále možné tuto situaci řešit, a to jejím zneplatněním, popř. zrušením v rámci řízení o zrušení ochranné známky nebo v řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky. S těmito řízeními jsou však spojeny nemalé časové a finanční náklady.

Nejvhodnějším řešením pro podnikatele vlastnící zapsanou ochrannou známkou je pak pravidelný monitoring podaných žádostí o zápis ochranných známek do příslušného rejstříku, který Vám naše kancelář ráda poskytne.