China Desk – z Asie do Evropy

China Desk - z Asie do Evropy

Váš přístup k evropskému trhu

Celá Evropa láká čínské společnosti, které se chtějí usadit na trzích v zemích střední a východní Evropy, a nebo si chtějí vytyčit jednu z těchto zemí jako základnu pro své investice.

China Desk poskytuje spolu s čínskými kolegy z poboček v Šanghaji a Tchaj-cchangu poradenství středně velkým podnikům, koncernům a dalším investorům z Číny při jejich vstupu na evropský trh.

Naše služby

Spektrum služeb poskytovaných prostřednictvím China Desk čínským investorům v Evropě zahrnuje mimo jiné následující služby:

  • Získávání informací o společnostech
  • Přímé investice a založení obchodní společnosti
  • Právo obchodních společností / M & A, prověrky Due Diligence
  • Kapitálový trh
  • Ochrana duševního vlastnictví, zejména ochranné známky a patentové právo / IT
  • Podávání žádostí o víza, povolení k pobytu a pracovní povolení
  • Pracovní právo, příprava pracovních smluv
  • Smluvní právo, poradenství při smluvních jednáních
  • Soudní spory / Řešení sporů

Čím se lišíme od ostatních - je pro nás důležité, abychom si "rozuměli"

Skupina China Desk, založená v roce 2010, je příkladem pro naši mezinárodní orientaci.

Jako "one stop shop" a v úzké spolupráci s kolegy z kanceláře v Šanghaji a Tchaj-cchangu poskytujeme poradenství čínským investorům při jejich podnikatelských záměrech v Evropě. Zkušený tým českých odborníků a rodilých mluvčích s čínskými kořeny zaručuje odbornou znalost obou trhů a zajišťuje nejlepší možnou koordinaci mezi oběma zeměmi.

Naše činnost přitom přesahuje čistě právní podporu investic. Podporujeme naše klienty také v oblasti překladatelství a příprav schůzek a jednání. Tlumočíme a nabízíme mezikulturní poradenství.