Inhalt

Hledáme právě Vás

Máme vysoké nároky. Za to však také mnohé nabízíme: Pracovní prostředí, ve kterém můžete dospět k nejvyšším výkonům, tvořené zásadně kolegiálními vztahy a radostí z nejlepších služeb pro naše mandanty. Jedná se o zajímavou a náročnou, ale také velmi rozmanitou činnost, při které se budete určitě moci realizovat.

Vyhledáváte: výzvu a odpovědnost.

Bez ohledu na to, o jaké místo se u nás ucházíte, očekáváme, že jste připraveni pracovat samostatně a převzít odpovědnost za Vaši činnost. Budete se učit spolupráci se zkušenými kolegy a budete pracovat na zajímavých a náročných mandátech, za které ponesete též svou zodpovědnost.

Chcete: rozmanitost a specializaci.

Spektrum námi nabízených služeb je velmi široké. To jsou pro Vás optimální předpoklady, abyste se mohli dále rozvíjet a specializovat. Velmi rozmanitá je také struktura našich mandantů od středně velkých podniků až k mezinárodním koncernům. Nabízíme Vám možnost získat zajímavé pohledy na různé obory činnosti a organizační struktury.

Hledáte: mezinárodní prostředí.

Jsme všude tam, kde jsou naši mandanti. Na jedné straně jsme pevně svázáni s naším regionem, na druhé straně se cítíme být doma v mnoha zemích světa. Mandáty s mezinárodním rozsahem proto tvoří velký podíl naší každodenní činnosti. Co jiného lze očekávat v případě 26 kanceláří (Bilbao, Boloňa, Bratislava, Brusel, Budapešť, Bukurešť, Denia, Graz, Hannover, IstanbulLinz, Madrid, MnichovOsnabrück, Palma de Mallorca, Plzeň, Praha, Sofia, Šanghaj, Taicang, Valencie, Varna, Varšava, Vídeň, Vratislav, Wels) v celkem 12 zemích světa (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Turecko).

Máte rád/a: týmovou práci.

U nás na Vás čeká podniková kultura, která podporuje spolupráci mezi členy jednotlivých kompetenčních oborů. To je právě v případě komplexních mandátů jedním z faktorů našeho úspěchu.

Jste: dobrá/ý.

Samozřejmě uvítáme Vaše výborné studijní výsledky a předpokládáme velmi dobré znalosti německého a/nebo anglického jazyka. Doktorát, případná další studia či titul LLM. jsou vítány, nejsou však nutným předpokladem. Daleko důležitější než známky či tituly jsou Vaše osobní vlastnosti, radost z kvalitní práce, zvídavost a připravenost k podání bezvadného výkonu, ale taktéž vůle dosáhnout cílů pro naše mandanty, ale i pro Vás samotné.

Vzbudili jsme ve Vás zvědavost? Pak Vás budeme rádi detailně informovat o Vašich perspektivách. A nebo se ihned podívejte na naše nabídky volných míst.