Zákonná změna karenční doby zaměstnanců

Zákonem číslo 32/2019 Sb., který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 07.02.2019, byl změněn český Zákoník práce číslo 262/2006 Sb. v platném znění a některé další zákony. Změna se týká takzvané karenční doby, tedy doby, po kterou nemá zaměstnanec v pracovní neschopnosti právo ani na náhradu mzdy, ani na nemocenské.

Zásadní změna byla provedena vypuštěním části textu § 192 odstavce 1 Zákoníku práce, konkrétně té části textu, která stanovila, že za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy.

Zákon číslo 32/2019 Sb. nabyl účinnosti dnem 01.07.2019.

Podle článku II. zákona číslo 32/2019 Sb. se toto zrušení vztahuje pouze na pracovní neschopnosti vzniklé dne 01.07.2019 a později. To znamená, že pokud pracovní neschopnost vznikne dne 30.06.2019, bude mít zaměstnanec nárok na náhradu mzdy až od 03.07.2019. Pokud ale pracovní neschopnost vznikne 01.07.2019, bude mít zaměstnanec nárok na náhradu mzdy již od tohoto dne.