Minimální mzda v České republice vzroste v roce 2020 na 14 600 Kč.

Vládní koalice se dohodla na kompromisu ve věci zvýšení minimální mzdy. Dle tohoto kompromisu minimální mzda v roce 2020 vzroste ze současných 13 350 Kč na 14 600 Kč (nebo 86,90 za hodinu). Minimální mzda tak oproti letošnímu roku vzroste o 1250 Kč. Změna předmětného nařízení musí být nicméně ještě odsouhlasena vládou ČR. Společně s minimální mzdou dojde i k růstu tzv. zaručené minimální mzdy, která představuje nejnižší výdělek podle odbornosti a náročnosti v daném odvětví práce. Od ledna 2020 by se garantovaná mzda měla pohybovat v rozmezí od 14 600 do 29 200 korun.