Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí v České republice je nově nabyvatel

Ke dni 01.11.2016 nabyde v České republice účinnosti novelizace zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, která stanovuje, že poplatníkem daně je vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovitosti (u kupní smlouvy tedy kupující). Jde o změnu dosavadní koncepce, podle které byl poplatníkem daně převodce (prodávající) a nabyvatel byl ručitelem za zaplacení daně, pokud nebylo ve smlouvě dohodnuto, že poplatníkem daně je nabyvatel.

Nová právní úprava se týká všech převodů, u kterých bude podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí po 31.10.2016, a již není možné smluvně ujednat, že poplatníkem by byl převodce. Nabyvatel (kupující) má zároveň povinnost zpracovat a podat daňové přiznání.