Daně a právo - mezinárodní daňové poradenství

Mezinárodní právo obchodních společností a daňové právo spolu úzce souvisejí. Důkladné daňové poradenství nebo daňová optimalizace jsou základním faktorem úspěchu a rozhodování při mezinárodních právních transakcích. Jako komplexní "daňově-právní one-stop shop" nabízíme tuzemským i zahraničním společnostem naše dlouholeté odborné znalosti pro mezinárodní obchodní procesy ve všech právních a daňových otázkách - individuálně, na míru a z jednoho zdroje.

Od podnikatele podnikateli - odborné oblasti

 

Daňové a obchodní poradenství

Podpoříme Vás ve všech daňových otázkách, a to jak při zakládání společnosti, tak při všech důležitých rozhodnutích v průběhu jejího fungování. Nabízíme Vám podporu přesně tam, kde ji potřebujete, od každodenního podnikání až po komplexní (mezinárodní) daňové poradenství, a vyvíjíme řešení orientovaná na budoucnost pro Váš udržitelný obchodní úspěch.

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví představuje pro mnoho společností výzvu, protože zahrnuje problematiku daňového a pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Naši odborníci Vás rádi podpoří při profesionálním zpracování všech agend mzdového účetnictví.

Finanční účetnictví a roční účetní závěrky

Základem účetního systému a způsobu stanovení zisku v souladu s právními předpisy jsou konkrétní požadavky Vaší společnosti. Na základě finančního účetnictví Vás podpoříme ve všech záležitostech souvisejících se sestavením roční účetní závěrky v souladu s obchodními a daňovými právními předpisy. V souvislosti s účetnictvím zohledňujeme Vaše osobní specifikace a cíle v rámci platných právních předpisů a pravidelně Vás informujeme o aktuálních a důležitých změnách v daňovém a obchodním právu.

Daňová přiznání společnosti

Kromě ročních účetních závěrek Vás podpoříme také při přípravě všech daňových přiznání společnosti.


Vy plánujete. My navigujeme.

Naši daňoví odborníci Vám poskytují poradenství ve 14 zemích na 31 pobočkách ve Vašem jazyce - částečně prostřednictvím plně integrovaných daňových poradenských jednotek, částečně prostřednictvím spolupráce s renomovanými místními poradenskými společnostmi. Spojte se s našimi mezinárodními daňovými týmy:

Váš kontakt u SCWP Schindhelm

Spojte se s místním expertem a sestavte nejlepší (mezinárodní) tým pro Vaše konkrétní potřeby.