Inhalt

Prohlášení o ochraně dat

Ochranu Vašich osobních dat bereme velice vážně a řídíme se právem na ochranu dat. Následující prohlášení Vám poskytne přehled o tom, jaký druh dat je získáván za jakým účelem a v jakém rozsahu jsou tato data zpřístupňována třetím osobám.

V nevyhnutelných serverových statistikách jsou automaticky ukládána taková data, která nám zprostředkuje Váš prohlížeč. Jedná se o následující data:

  • Typ / verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Referrer URL (předchozí navštívené stránky) 
  • Hostname připojeného počítače (IP adresa) 
  • Čas přístupu na server

Tyto údaje zpravidla nelze přiřadit jednotlivým osobám. Není prováděno spojení těchto dat s jinými datovými zdroji, data jsou mimoto po statistickém vyhodnocení vymazána. Nepoužíváme cookies.

Pokud nám v souvislosti s přidělenými mandáty zašlete nějaká data, pak tyto také evidujeme a ukládáme.

Právo na informace: Uložená data o Vás Vám sdělíme v rámci zvláštního advokátního práva na ochranu dat.

Pokud máte další otázky v souvislosti se zacházením s Vašimi daty, pošlete nám prosím email.